Na obrázku prinášame unikátny záber z vkladania kotla na spaľovanie biomasy žeriavom do kotolne v Inovatívnom energetickom centre v Rimavskej Sobote. Produkciu tepla na báze biomasy zabezpečujeme už od roku 2015 pre veľkú časť mesta. Teplo z biomasy je CO2 neutrálne a pri jeho výrobe podporujeme regionálne podniky. Vďaka modernej technike vyrábame efektívne. Centrálne zásobovanie teplom je ekologické - ako ukazuje aj video Slovenského zväzu výrobcov tepla.Ostatné zaujímavosti