Nie, nemáme nového pápeža, ale začalo sa to, o čo sme pol roka usilovali - nová vykurovacia sezóna v Revúcej aj s teplom z biomasovej kotolne, ktorá je teraz už vo vlastníctve STEFE.

Na základe dohody, aj keď o niečo skôr, ako sa pôvodne plánovalo, sme v polovici tohto kalendárneho roka prevzali od Hriňovskej energetickej, s.r.o., kotolňu na spaľovanie biomasy, ktorú nazývame Energetické centrum Revúca. S kotlom s výkonom 3 MW plánujeme vyrábať teplo až do 10 GWh ročne.

V lete sme si predsavzali, že urobíme prvé malé vylepšenia. Takže odteraz máme k dispozícii váhu pre kamióny na meranie hmotnosti dodávok aj pec na sušenie vzoriek biomasy, aby sme mohli merať hmotnosť a vlhkosť tak presne, ako aj v našich ďalších prevádzkach. Kúpili sme aj nakladač (teleskopický manipulátor).

Vďaka tejto akvizícii sa pracovný tím v Revúcej rozšíril o dvoch nových zamestnancov.

Ostatné zaujímavosti