Vianočné sviatky sú o pokore, vďačnosti, ale predovšetkým o láske k blížnym. Niektoré deti budú tieto Vianoce bohužiaľ tráviť v nemocničnom prostredí. Vyjadrujeme obrovský rešpekt personálu, rodičom a všetkým, ktorí pomáhajú zdravotníckym zariadeniam. 

Veríme, že finančný dar pre občianske združenie podporujúce činnosť Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici sme zverili do tých najlepších rúk. 

Prajeme vám všetkým veľa zdravia a Vianoce prežiarené detskými úsmevmi!


Ostatné zaujímavosti