Ďakujeme všetkým čitateľom Teplo v meste 2020, ktorí sa zapojili do súťaže!

Opätovne nám bolo doručených takmer päťsto odpovedí na súťažnú otázku:

Ako sa volá zariadenie, ktoré je umiestnené v spoločných priestoroch bytového domu a slúži na prípravu teplej vody?

Správna odpoveď bola: Kompaktná odovzdávacia stanica tepla.

Uznali sme aj odpovede so skrátenými názvami - „KOSTka“ , príp. „KOST“.

 

Vyžrebovali sme nasledovných výhercov:

1. Ondrej K., Rimavská Sobota (vyhráva 350 EUR)

 

2. Soňa K., Martin (vyhráva balíček reklamných predmetov s logom STEFE) 

3. Rashid B., Revúca (vyhráva balíček reklamných predmetov s logom STEFE)

4. Peter B., Rožňava (vyhráva balíček reklamných predmetov s logom STEFE)

5. Viera T., Banská Bystrica (vyhráva balíček reklamných predmetov s logom STEFE)

 

6. Júlia K., Kremnica (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

7. Ľubomíra Š., Krupina (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

8. Jozef S., Levoča (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

9. Mária J., Pliešovce (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

10. Lucia B., Pukanec (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

11. Peter B., Banská Bystrica (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

12. Iveta T., Veľký Krtíš (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

13. Ľubomír B., Zvolen (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

14. Viera J., Banská Bystrica (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

15. Milan H., Zvolen (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

16. Paula B., Pliešovce (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

17. Marián A., Veľký Krtíš (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

18. Kvetoslava S., Martin (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

19. Ladislava H., Rožňava (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

20. Terézia M., Banská Bystrica (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

 

Výhercom srdečne blahoželáme!

Vo veci preverenia splnenia podmienok súťaže budeme vyžrebovaných výhercov kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Doručenie výhry bude nasledovať najneskôr do 90 pracovných dní od splnenia podmienok súťaže.

Ostatné zaujímavosti