STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

SK DE

Príďte k nám do tepla!


Pozícia: Špecialista pre oblasť energetiky

Miesto výkonu: Revúca alebo Veľký Krtíš

Nástup: ASAP

Náplň práce: organizácia zberu dát z meračov energií pre potreby bilancovania a fakturácie dodávok tepla a ostatných energií; vypracovávanie energetických bilancií výroby, distribúcie a spotreby tepla a ostatných energií so spätnou väzbou na prevádzku tepelno-technických zariadení; príprava energetických reportov; spracovávanie noriem spotreby palív a energií podľa jednotlivých zdrojov pre potreby prevádzky; príprava podkladov pre mesačnú fakturáciu tepla a teplej vody, vrátane ročného vyúčtovania dodávok tepla a teplej vody pre odberateľov tepla a ich spracovanie a vyfakturovanie; príprava podkladov pre rokovania s dodávateľmi primárnych energií a zabezpečenie zmlúv s týmito dodávateľmi; príprava podkladov pre kontrolné orgány v oblasti energetiky, cenovej kontroly a pod.; zabezpečenie atestácie tepelno-technických zariadení a príprava podkladov pre ich atestáciu; kontrola dodávateľských faktúr za dodávku energií a nákup tepla; práca v technických informačných systémoch – energetický manažment, technicko-geografický informačný systém; spolupráca pri tvorbe podkladov pre cenotvorbu, plánovanie, štatistiku, firemné výkazníctvo, mesačné správy; komunikácia s odberateľmi a spolupráca pri riešení reklamácií; evidencia a vyhodnocovanie udalostí vo vzťahu k dosahovaniu štandardov kvality dodávanej tepelnej energie. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 13.1.2020.

Požadujeme:

 • Vzdelanie v odbore technika so zameraním na tepelnú energetiku
 • Vodičský preukaz B
 • Výbornú znalosť práce s PC
 • Praktické skúsenosti z oblasti energetického bilancovania a z oblasti výroby a dodávky tepla
 • komunikatívnosť, samostatnosť, precíznosť, schopnosť analyticky a kriticky uvažovať.

Ponúkame:

 • Prácu v stabilnej a rastúcej spoločnosti
 • Možnosti ďalšieho vzdelávania
 • Rôzne programy starostlivosti o zamestnancov
 • Pružný začiatok a koniec pracovného času
 • Otvorenú a priateľskú atmosféru.
 • Mzdové podmienky od 1000,-eur/mesiac
 • 20% prémie zo zmluvnej mzdy
 • 13. plat a iné bonusy naviazané na plnenie hospodárskeho výsledku
 • Stravné nad rámec Zákonníka práce
 • MIESTO VÝKONU PRÁCE BUDE URČENÉ PODĽA MOŽNOSTÍ ÚSPEŠNÉHO KANDIDÁTA


Vaše žiadosti spolu s profesijným životopisom a súhlasom k spracovaniu osobných údajov v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. zašlite na adresu:
STEFE SK, a.s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, kontaktná osoba Erika Majeríková, tel. 048/3220110 alebo na kariera@stefe.sk

Príďte k nám do tepla!


Pozícia: Údržbár tepelno-technických zariadení

Miesto výkonu: Veľký Krtíš

Nástup: 01.01.2020

Hľadáme posilu do pracovného tímu spoločnosti STEFE THS, s.r.o. Vaše hlavné pracovné úlohy budú - kontrola, pravidelná údržba a opravy technologických zariadení plynových kotolní a kompaktných odovzdávacích staníc tepla, udržiavanie technologických zariadení v prevádzkyschopnom stave, monitorovanie prevádzkových parametrov zariadení so zabezpečením maximálnej hospodárnosti, opravy a odstraňovanie porúch, bežné elektrikárske a elektroinštalačné opravy, inštalatérske práce, spolupráca pri revíziách technologických zariadení. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 16.12.2019

Požadujeme:

 • Stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore elektromechanik, elektrotechnik
 • Vodičský preukaz B
 • Vzhľadom na obsadzovanú pozíciu je vítané osvedčenie min. §21 elektrotechnik podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. s predpokladom zvyšovania odbornej spôsobilosti
 • Výhodou sú znalosti z oblasti MaR a IT
 • Práca si vyžaduje presun služobným motorovým vozidlom medzi pracoviskami vo Veľkom Krtíši, Krupine, Pliešovciach, Lučenci a občasne aj v Tornali a Klenovci
 • Úspešný kandidát je schopný analyzovať a riešiť problémy, je samostatný, presný a precízny, technicky gramotný, manuálne zručný, komunikatívny, spoľahlivý, má vysoké pracovné nasadenie a predpoklady neustáleho vzdelávania sa a rozvoja.

Ponúkame:

 • Trvalý pracovný pomer na plný úväzok
 • Základnú zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 4,50 EUR/hod. ; 4,80 EUR/ hod. ak ste držiteľom osvedčenia podľa §22 Vyhl. 508/2009 Z.z.
 • Zaujímavú a rôznorodú prácu v stabilnej a kontinuálne sa rozvíjajúcej spoločnosti, možnosti ďalšieho vzdelávania, rôzne programy starostlivosti o zamestnancov, 13. plat v závislosti od hospodárskych výsledkov a prémie vo výške 10% - 20% z mesačnej mzdy.


Vaše žiadosti spolu s profesijným životopisom a súhlasom k spracovaniu osobných údajov v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. zašlite na adresu:
STEFE SK, a.s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica alebo na kariera@stefe.sk

Príďte k nám do tepla!


Pozícia: Kurič a obsluha Teplárne Radvaň

Miesto výkonu: Banská Bystrica

Nástup: asap

Do tímu STEFE Banská Bystrica, a.s. hľadáme pracovníka na plný úväzok, ktorý bude realizovať nasledovné činnosti: obsluha technologických zariadení teplárne spojených s výrobou tepla a kombinovanou výrobou elektriny a tepla, monitorovanie a regulácia fyzikálnych veličín spojených s prevádzkou technológie, obsluha plynovej a biomasovej kotolne, regulácia prevádzkových parametrov zariadení so zabezpečením maximálnej hospodárnosti, udržiavanie technológie v prevádzkyschopnom stave, odstraňovanie a oprava porúch menšieho rozsahu na rozvodoch a zariadeniach teplárne a ich letná údržba, spolupráca pri revíziách technologických zariadení.

Požadujeme:

 • elektrotechnické oprávnenie § 22 podľa vyhlášky 508/2009
 • samostatný elektrotechnik nad 1000V a vyššie, práca v dvojzmennej prevádzke
 • výhodou je kuričský preukaz akejkoľvek triedy a prax v obsluhe vyhradených technických zariadení plynových a tlakových
 • zdravotnú spôsobilosť na výkon nočnej práce, manuálnu zručnosť, presnosť, precíznosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, orientáciu na zákazníka, vysoké pracovné nasadenie a predpoklady neustáleho vzdelávania sa a rozvoja.

Ponúkame:

 • prácu v stabilnej a úspešne sa rozvíjajúcej spoločnosti
 • možnosti ďalšieho vzdelávania
 • rôzne programy starostlivosti o zamestnancov
 • stravné lístky nad rámec zákona v hodnote 3,90 EUR
 • 2 dni dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • základná zložka mzdy 4,33 EUR/hod., k základnej zložke mzdy patrí osobný príplatok vo výške 0,59 EUR/hod.
 • príplatok za obsluhu biomasovej kotolne až do výšky 2,25 EUR/hod.
 • ďalšie finančné plnenia na základe výsledkov spoločnosti
 • prácu v dvojzmennej prevádzke
 • otvorenú a priateľskú atmosféru.


Vaše žiadosti spolu s profesijným životopisom a súhlasom k spracovaniu osobných údajov v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. zašlite na adresu:
STEFE SK, a.s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica alebo na kariera@stefe.sk