STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

Príďte k nám do tímu STEFE Banská Bystrica ako obsluha TTZ


Pozícia: Kurič, obsluha TTZ, teplárne a biomasovej kotolne

Miesto výkonu: Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica

Nástup: dohodou

Hľadáš stabilnú prácu v tepelnej energetike? Pošli nám svoj životopis a posilni náš tím. Medzi tvoje hlavné úlohy bude patriť: obsluha technologických zariadení spojených s výrobou tepla a kombinovanou výrobou tepla a elektriny, monitorovanie a regulácia fyzikálnych veličín spojených s prevádzkou technológie, obsluha plynovej a biomasovej kotolne, odstraňovanie a oprava drobných porúch na rozvodoch a zariadeniach teplárne. Vykonávanie práce je v dvojzmennej prevádzke.

Požadujeme:

 • stredoškolské vzdelanie bez maturity, stredoškolské s maturitou alebo vysokoškolské I. stupňa, v odbore technickom, elektrotechnickom, tepelnej energetiky
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • znalosť PC,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita a ochota neustále sa vzdelávať, spôsobilosť na prácu v noci,
 • prax v tepelnom odvetví je výhodou,
 • zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie nočnej práce
 • odbornú spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009: § 22 samostatný elektrotechnik nad 1000 V a vyššie,
 • kuričský preukaz akejkoľvek triedy výhodou

Ponúkame:

 • pracovný pomer na plný úväzok,
 • mzdové podmienky (brutto): 1 000 - 1 600 EUR/mesiac.
 • Ponúkaná základná zložka mzdy 6,14 €/hod., osobný príplatok 0,59 €/hod. za každú odpracovanú hodinu, príplatok za obsluhu biomasovej kotolne až do výšky 2,25 €/hod., príplatky za prácu v noci, cez víkend a sviatok v zmysle Zákonníka práce. Zamestnanec na tejto pozícii môže po zohľadnení počtu odpracovaných hodín a všetkých plnení dosiahnuť celkovú mzdu v priemernej výške 1.600 EUR/mesiac
 • práca v úspešnej rozvíjajúcej sa spoločnosti,
 • rôzne programy starostlivosti o zamestnancov,
 • motivujúci plat zodpovedajúci pracovnému zaradeniu,
 • finančný príspevok na stravovanie v súlade so zákonom,
 • ďalšie finančné plnenia na základe výsledkov spoločnosti,
 • možnosť zvyšovania odbornej kvalifikácie súvisiacej s pracovným zaradením (školenia, workshopy a pod.),
 • 2 dni dovolenky naviac.


Vaše žiadosti spolu s profesijným životopisom a súhlasom k spracovaniu osobných údajov v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. zašlite na adresu:
STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica. Kontaktná osoba: Jana Guttenová, tel.: +421483220201 alebo na jana.guttenova@stefe.sk

Pridajte sa k nám do tímu STEFE THS ako technik


Pozícia: Technik

Miesto výkonu: Okružná 42/9, Revúca

Nástup: dohodou

Hľadáš stabilnú prácu v tepelnej energetike? Pošli nám svoj životopis a posilni náš tím. Medzi tvoje hlavné úlohy bude patriť: organizácia, riadenie a kontrola činnosti obsluhy a údržby tepelno-technických zariadení /TTZ/, sledovanie platnosti odborných spôsobilostí pracovníkov TTZ a údržby, príprava a predkladanie ročného plánu revízií a odborných prehliadok TTZ, zabezpečenie servisu a opravy TTZ, spolupráca s odberateľmi a dispečerským pracoviskom v Rimavskej Sobote, komunikácia s ostatnými správcami sietí a dotknutými úradmi, MÚ, OÚŽP, TI, IP..., spolupráca pri príprave a realizácii investičných akcií, spolupráca pri realizácii získaných zákaziek v oblasti výstavby, rekonštrukcie, revízií a správy zdrojov tepla, správa a aktualizácia databázy softwaru s energetickými dátami a databázy technicko-geografického informačného systému /TGIS/, spolupráca pri udržiavaní funkčnosti diaľkových prenosov dát z meračov tepla, zabezpečenie základnej starostlivosti o vozový park.

Požadujeme:

 • stredoškolské s maturitou, vysokoškolské vzdelanie I., II. stupňa, prednostne v odbore technickom,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • dobrá znalosť PC,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita a ochota neustále sa vzdelávať,
 • na tejto pozícii je nevyhnutné zvládnuť prácu s prevádzkovým softwarom v oblasti energetiky a techniky,
 • uvítame kandidátov s praktickými technickými skúsenosťami.

Ponúkame:

 • pracovný pomer na plný úväzok,
 • mzdové podmienky (brutto): 1 300 EUR / mesiac,
 • výsledná nástupná mzda závisí od skúseností uchádzača a je predmetom vzájomnej dohody; ďalšími zložkami mzdy sú 20% prémie zo zmluvnej mzdy, 13. mzda a iné bonusy naviazané na plnenie hospodárskeho výsledku; 3% na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • stravné nad rámec zákona,
 • pružný začiatok a koniec pracovného času,
 • náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti vo výške 60% denného vymeriavacieho základu,
 • doplnkové pracovné prostriedky, otvorenú a priateľskú atmosféru,
 • rôzne programy starostlivosti o zamestnancov,
 • možnosti ďalšieho vzdelávania.


Vaše žiadosti spolu s profesijným životopisom a súhlasom k spracovaniu osobných údajov v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. zašlite na adresu:
STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, Revúca. Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Genigová, tel.: +421918733679 alebo na lenka.genigova@stefe.sk

STEFE Rožňava hľadá technika


Pozícia: Technik

Miesto výkonu: Páterova 8, Rožňava

Nástup: 1.4.2024, resp. dohodou

Hľadáš stabilnú prácu v tepelnej energetike? Pošli nám svoj životopis a posilni náš tím. Medzi tvoje hlavné úlohy bude patriť: organizácia, riadenie a kontrola činnosti obsluhy a údržby tepelno-technických zariadení /TTZ/, sledovanie platnosti odborných spôsobilostí pracovníkov TTZ a údržby, príprava a predkladanie ročného plánu revízií a odborných prehliadok TTZ, zabezpečenie servisu a opravy TTZ, spolupráca s odberateľmi a dispečerským pracoviskom v Rimavskej Sobote, komunikácia s ostatnými správcami sietí a dotknutými úradmi, MÚ, OÚŽP, TI, IP..., spolupráca pri príprave a realizácii investičných akcií, spolupráca pri realizácii získaných zákaziek v oblasti výstavby, rekonštrukcie, revízií a správy zdrojov tepla, správa a aktualizácia databázy softwaru s energetickými dátami a databázy technicko-geografického informačného systému /TGIS/, spolupráca pri udržiavaní funkčnosti diaľkových prenosov dát z meračov tepla, zabezpečenie základnej starostlivosti o vozový park.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdelanie I., II. stupňa, prednostne v odbore technickom,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • dobrá znalosť PC,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita a ochota neustále sa vzdelávať,
 • na tejto pozícii je nevyhnutné zvládnuť prácu s prevádzkovým softwarom v oblasti energetiky a techniky,
 • uvítame kandidátov s praktickými technickými skúsenosťami.

Ponúkame:

 • pracovný pomer na plný úväzok,
 • mzdové podmienky (brutto): 1 300 EUR / mesiac,
 • výsledná nástupná mzda závisí od skúseností uchádzača a je predmetom vzájomnej dohody; ďalšími zložkami mzdy sú 20% prémie zo zmluvnej mzdy, 13. mzda a iné bonusy naviazané na plnenie hospodárskeho výsledku; 3% na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • stravné nad rámec zákona,
 • pružný začiatok a koniec pracovného času,
 • dovolenku nad rámec Zákonníka práce v rozsahu 3 dní,
 • náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti vo výške 60% denného vymeriavacieho základu,
 • doplnkové pracovné prostriedky, otvorenú a priateľskú atmosféru,
 • rôzne programy starostlivosti o zamestnancov,
 • možnosti ďalšieho vzdelávania.


Vaše žiadosti spolu s profesijným životopisom a súhlasom k spracovaniu osobných údajov v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. zašlite na adresu:
STEFE Rožňava, s.r.o., Páterova 8, Rožňava. Kontaktná osoba: Ing. Erika Csehová, tel.: +421584880484 alebo na erika.csehova@stefe.sk

Posilnite náš tím v Rimavskej Sobote ako energetik


Pozícia: Energetik

Miesto výkonu: Gorkého 8a, Rimavská Sobota

Nástup: dohodou

Hľadáš stabilnú prácu v tepelnej energetike? Pošli nám svoj životopis a posilni náš tím. Medzi tvoje hlavné úlohy bude patriť: vypracovávanie energetických bilancií výroby, distribúcie a spotreby tepla a ostatných energií so spätnou väzbou na prevádzku tepelno-technických zariadení; príprava energetických reportov; spracovávanie evidencie a noriem spotreby palív a energií podľa jednotlivých zdrojov pre potreby prevádzky; príprava podkladov pre mesačnú fakturáciu tepla a teplej vody, vrátane ročného vyúčtovania dodávok tepla a teplej vody pre odberateľov tepla a ich spracovanie a vyfakturovanie; spolupráca pri tvorbe podkladov pre cenotvorbu, plánovanie, štatistiku, firemné výkazníctvo, mesačné správy; komunikácia s odberateľmi pri zmenách zmluvných parametrov a spolupráca pri riešení reklamácií.

Požadujeme:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské I., II. stupňa, prednostne v odbore technickom,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • dobrá znalosť PC,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita a ochota neustále sa vzdelávať,
 • uvítame kandidátov s praktickými skúsenosťami z oblasti energetického bilancovania a z oblasti výroby a dodávky tepla,
 • výhodou bude prax a skúsenosti z výrobnej spoločnosti alebo prax na podobnej pozícii.

Ponúkame:

 • pracovný pomer na plný úväzok,
 • mzdové podmienky (brutto): 1 300 EUR / mesiac,
 • výsledná nástupná mzda závisí od skúseností uchádzača a je predmetom vzájomnej dohody; ďalšími zložkami mzdy sú 20% prémie zo zmluvnej mzdy, 13. mzda a iné bonusy naviazané na plnenie hospodárskeho výsledku; 3% na doplnkové dôchodkové sporenie
 • stravné nad rámec zákona
 • rôzne programy starostlivosti o zamestnancov
 • možnosti ďalšieho vzdelávania.


Vaše žiadosti spolu s profesijným životopisom a súhlasom k spracovaniu osobných údajov v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. zašlite na adresu:
STEFE Rimavská Sobota, s.r.o., Gorkého 8a, Rimavská Sobota. Kontaktná osoba: Michaela Ľuptáková +421475631172 alebo na kariera@stefe.sk