STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

SK DE

Príďte k nám do tepla!


Pozícia: Ekonóm

Miesto výkonu: Rožňava

Nástup: od 1.3.2021

Medzi hlavné úlohy na pozícii Ekonóma spoločnosti STEFE Rožňava, s.r.o. patrí odborná účtovná práca vrátane evidovania, triedenia, preverovania a analýzy finančných transakcií podľa platných pravidiel a platných zákonov, zabezpečenie účtovania všetkých transakcií v súlade s platnými predpismi, účtovná závierka spoločnosti (vypracovávanie mesačných a ročných účtovných závierok podľa slovenského národného práva a podľa metodiky IAS/IFRS v IS HELIOS GREEN, v SAP a v ďalších programoch), dane podľa národného práva a IFRS, transferová dokumentácia, spracovanie analýz a reportov pre vedenie spoločnosti a materskú spoločnosť, príprava podkladov k auditu spoločnosti, kalkulácia ceny tepla v zmysle platnej legislatívy a kalkulácie ostatných výkonov, prác a služieb, spracovávanie podkladov pre ÚRSO, zodpovednosť za zmluvy o dodávke tepla, príprava plánov, výhľadov a iných kontrolingových správ, organizácia zasadnutí orgánov spoločnosti a spracovanie zápisov zo zasadnutí, ostatné úlohy súvisiace s činnosťou ekonomického oddelenia. Osobné údaje uchádzačov uvedené v zaslaných životopisoch budú spracované v rámci skupiny STEFE. Informačnú povinnosť nájdete na www.stefe.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba tých uchádzačov, ktorí plne spĺňajú stanovené kritériá a úspešne prejdú interným výberom. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor podľa aktuálnych možností a opatrení. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.2.2021

Požadujeme:

 • Pokročilé ekonomické znalosti podľa slovenského národného práva a IFRS
 • Zručnosti overené min. 5-ročnou praxou
 • Znalosť právnych predpisov a postupov týkajúcich sa účtovníctva, kalkulácie ceny tepla
 • Všeobecné počítačové spôsobilosti, ochotu učiť sa a záujem pracovať s informačnými systémami v ekonomickej oblasti
 • Komunikatívnosť, organizačné schopnosti, samostatnosť, precíznosť, presnosť, schopnosť analyticky a kriticky uvažovať
 • Komunikácia v nemeckom jazyku je výhodou

Ponúkame:

 • Prácu v stabilnej a úspešne sa rozvíjajúcej spoločnosti
 • Možnosť zaškolenia pracovníkom, ktorý vykonáva uvedené činnosti v súčasnosti po dobu 6 mesiacov
 • Možnosti ďalšieho vzdelávania
 • Hrubú mzdu od 1 100 EUR/mesiac (ďalšie zložky mzdy sú prémie až do výšky 20% zo zmluvnej mzdy, 13. plat v závislosti od finančných výsledkov spoločnosti. Predpokladaná úprava základnej mzdy po zapracovaní.)
 • Rôzne sociálne benefity v rámci programu starostlivosti o zamestnancov
 • DOVOLENKU nad rámec Zákonníka práce v rozsahu 3 dní
 • Príspevok na Doplnkové dôchodkové sporenie
 • STRAVNÉ LÍSTKY v hodnote podľa opatrenia zákona o cestovných náhradách
 • NÁHRADU PRÍJMU pri pracovnej neschopnosti vo výške 60% denného vymeriavacieho základu
 • PRUŽNÝ PRACOVNÝ ČAS
 • Doplnkové pracovné prostriedky
 • Otvorenú a priateľskú atmosféru


Vaše žiadosti spolu s profesijným životopisom a súhlasom k spracovaniu osobných údajov v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. zašlite na adresu:
STEFE SK, a.s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, Ing. Ivana Kesziova, Tel.: +421483220110 alebo na kariera@stefe.sk