Vážení odberatelia tepla na ul. Pribinova 55, 55A (Rezort Môťová) vo Zvolene,

 

Na základe oznámenia nášho dodávateľa tepla MH Teplárenský holding, a.s. závod Zvolen (Zvolenská tepláreň) o prerušení dodávky tepla do našich odberných miest zaslaného dňa 2.8.2022, oznamujeme termín prerušenia dodávky tepla a TÚV do Vašich objektov:

 

Dňa 12.8.2022 (piatok) od 7:00 hod do 15:00 hod resp. do obnovenia dodávky tepla od nášho dodávateľa tepla.

 

Dotknuté odberné miesta: Pribinova 10291/55, 55A

 

Za nami nezavinené prerušenie dodávky tepla a TÚV sa ospravedlňujeme.

S pozdravom

                                                                                               Ján Bellák v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 04.08.2022