Vážení odberatelia tepla,

vzhľadom na vývoj vonkajších teplôt začíname spúšťať kúrenie. V bytových domoch začíname vykurovať priebežne od 21.9.2021. Vykurovanie je regulované podľa vonkajšej teploty a pri dosiahnutí jej dohodnutej výšky dôjde automaticky k prerušeniu vykurovania.

Ak niektorí odberatelia ešte nechcú prekurovať, prípadne majú iné individuálne požiadavky, môžu ich nahlásiť prostredníctvom oprávneného zástupcu odberateľa telefonicky na bezplatné číslo 0800 700 777, na mobilné číslo 0918 733 733 alebo e-mailom na dispecing.zvolen@stefe.sk.


Ostatné zaujímavosti