Vážení odberatelia tepla na ul. A. Hlinku vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s. o prerušení dodávky tepla z dôvodu odstraňovania poruchy

na rozvode tepla bude dňa 19.4.2021 od 9:00 hod   prerušená dodávka ÚK a TÚV . Predpokladaný čas odstávky je cca 5 hod.

Dodávku tepla obnovíme v čo najkratšom čase po obnovení dodávky tepla od Zvolenskej teplárenskej a.s.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: A.Hlinku 8880/55-57, 8881/59-65, 9080/51-53 a 9081/67-69

 

                                                                                                                 Ján Bellák v.r.

                                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

 

Vo Zvolene 16.4.2021